"Vi löser era avloppsproblem 08 - 33 81 31"

Aqua Avloppsrensning AB

Stamspolning

Aqua Avloppsrensning AB utför Stamspolning för att undvika stamstopp, översvämningar, fuktskador och därmed höga självrisker måste man underhållsspola avloppssystemet i fastigheten. Skador som uppstår på grund av igensatta ledningar är både kostsamt och skapar obehag för de boende

 

Rörinspektion

Vid återkommande stopp i ett avlopp är kameran ett ovärderligt hjälpmedel för att finna orsaken till stoppen. Vill man ha en bedömning/besiktning av ledningarna vid en rörinspektion så har vi den kamera utrustning som krävs för att filma ledningarna från 18 mm – 225 mm. Aqua avloppsrensning AB är ett auktoriserat TV-inspektionsföretag och är medlem i SSTT, STVF (Sveriges TV-inspektionsföretag)

 

Hetvattenspolning / ångning

Hetvattenspolning / ångning

Denna metod används företrädelsevis i restaurangkök och liknande, man kan med fördel använda denna metod även vid vanliga stamspolningar. Hetvattnet i kombination med det höga trycket gör att fettbeläggningen i rören smälter. Vi tinar även vattenledningar och avlopp om det fryser och bildas isproppar i rören, givetvis med rätt slang för avsedd ledning.